VÄLKOMMEN!

Kallelse till årsmöte den 13 Mars 2019, kl 18.30.

Möteslokal är Järnvägsgatan 51.

För att kunna beställa rätt antal landgångar måste du anmäla att du/ni kommer till Ulf Andersson 0705-111033 alt till pula@telia.com. Icke medlemmar betalar 100 kronor. OBS anmäl er senast den 6:e mars 2019.
De som har motioner eller synpunkter att beaktas under det kommande året och som ni önskar ta upp på årsmötet, bör skriftligen meddela styrelsen detta senast två veckor före årsmötet.

Väl Mött! / Styrelsen


Här nedan kommer länkar!Vy