DOKUMENT

STADGAR
STYRELSEN
KARTA FISKEHODDORNA

Årsmötesprotokoll

2018
2017
2016
2015
2012
2011
2010

Bygglovsdokument 2016-2017
Bygglovsbeslut
Röken
Karta över området

Presentation av Sumphamnens fiskehoddor

1  2  3  5  6  8  11  13  14  16  17  18  21  22  23  24  26  27 
28  29  30  31  32  33  34  35  37  39  41  46  49  51  58  59

Historiska dokument
Föreningens första medlemmar 1941
Sme-Pittersens medlemsbok
Rudolf Sjöstrands medlemsbok
Emil Kristenssons medlemsbok

Historiska bilder
Bilder från 1929 och framåt

Äldre fiskeredskap
Fiskeredskap från en svunnen tid

Båtlagen
Båtlagen under Andra Världskriget - en berättelse om kristider och ransonering